Gitte Appel er venner med Gitte Gormsen

Gitte Appel er venner med anne nyholm

Gitte Appel er venner med Helle Adly

Gitte Appel er venner med Mette Aagren

Gitte Appel er venner med Linda Jensen

Gitte Appel og 5 andre deltager i Sæsonstart SHOUT Gospel Voices . 11 måneder siden